Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του για το ότι
στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του Κορωνοιού
COVID-19 και της λήψης έκτακτων μέτρων για την οικονομία της χώρας
και την αγορά εργασίας, αποφασίστηκε η οριζόντια αναστολή όλων των
δεσμευτικών προθεσμιών για 12 Δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων του
ΕΠΑνΕΚ.

Η απόφαση αφορά προθεσμίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση, την
υλοποίηση και ολοκλήρωση πράξεων δικαιούχων, όπως είναι ενδεικτικά η
υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και δικαιολογητικών για τις
αξιολογήσεις, οι υποβολές αιτημάτων πιστοποίησης και επαλήθευσης
πράξεων κ.α.

Οι Δράσεις που τροποποιούνται είναι οι ακόλουθες:

• Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
• Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
• Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη
των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
• Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την
ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών
• Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης- B’ Κύκλος
• Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

• ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με
Εξωστρεφή Προσανατολισμό
• Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων
• Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση
• Ψηφιακό Βήμα
• Ψηφιακό ‘Αλμα
• Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

O προεδρος του Eμπορικού Επιμελητήριου Πρέβεζας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΗΣ

Nicopolis Press

Το Nicopolispress.gr είναι ένα ειδησεογραφικό Blog με ειδήσεις από την Πρέβεζα, την Ελλάδα και τον Κόσμο.

Αφήστε ένα μήνυμα:

0 σχόλια: