Με βιβλία και σύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό εμπλουτίστηκαν Βιβλιοθήκες
Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Πρέβεζας .

Ολοκληρώθηκε από το Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Πρέβεζας
η διαδικασία υλοποίησης του έργου «ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» με φορέα
χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας.

Με ηλεκτρονικό εξοπλισμό και έντυπα βιβλία εμπλουτίστηκαν οι σχολικές
βιβλιοθήκες 5 Δημοτικών σχολείων του Δήμου μας : Το 3ο Δημοτικό Σχολείο
Πρέβεζας, το 4ο Δημοτικό Σχολείο Πρέβεζας, το 6ο Δημοτικό Σχολείο Πρέβεζας,
το 7ο Δημοτικό Σχολείο Πρέβεζας και το Δημοτικό Σχολείο Παντοκράτορα
Πρέβεζας.

Η συνολική δαπάνη για τα Σχολεία του Δήμου ανέρχονταν στο ποσό των 15.000
Ευρώ συνολικά και οι σχολικές μονάδες εμπλούτισαν με τα χρήματα αυτά τις
σχολικές βιβλιοθήκες τους με βιβλία και σύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Το Τμήμα Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης και η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Πρέβεζας, προχώρησαν με γρήγορους ρυθμούς τη
συγκεκριμένη διαδικασία και ήδη έχουν εξοφληθεί οι προμηθευτές.

Nicopolis Press

Το Nicopolispress.gr είναι ένα ειδησεογραφικό Blog με ειδήσεις από την Πρέβεζα, την Ελλάδα και τον Κόσμο.

Αφήστε ένα μήνυμα:

0 σχόλια: