Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου
Πρέβεζας στην 4 η Τακτική Συνεδρίαση, στις 20 Μαΐου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα
20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Πρέβεζας επί της Δωδώνης 47,
με την παρακάτω ημερησία διάταξη:
Α. Ανακοινώσεις:
 Διάφορα
Β. Θέματα:
1. Έγκριση πρακτικού Νο 3/27-03-2019 της συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2. Ενημέρωση Εκπροσώπων του Επιμελητηρίου Πρέβεζας σε
Επιτροπές/Συμβούλια Φορέων/Οργανισμούς.
Εισηγητές: Τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου
Πρέβεζας.
3. Πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Επιστημονικού Συνεργάτη με αντικείμενο
το συντονισμό και τη διαχείριση όλων των εργασιών που έχει αναλάβει
το Επιμελητήριο Πρέβεζας στα πλαίσια του έργου AUTHENTIC-
OLIVE-NET.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.
4. Πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη με αντικείμενο το συντονισμό
και την υποστήριξη όλων των εργασιών που έχει αναλάβει το
Επιμελητήριο Πρέβεζας στα πλαίσια του έργου AUTHENTIC-OLIVE-
NET.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.
5. Ενημέρωση για την πορεία του έργου FRESH WAYS του
Προγράμματος INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ.
Εισηγητές: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης
και ο Project Manager του έργου FRESH WAYS κ. Νικόλαος Πετσάλης.
6. Ενημέρωση-Απαιτούμενες ενέργειες παραχώρησης χρήσης παλαιού
τελωνείου Πρέβεζας.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.
7. Δομή Στήριξης Επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο Πρέβεζας.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης.
8. Τρέχοντα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Μπούρης

Nicopolis Press

Το Nicopolispress.gr είναι ένα ειδησεογραφικό Blog με ειδήσεις από την Πρέβεζα, την Ελλάδα και τον Κόσμο.

Αφήστε ένα μήνυμα:

0 σχόλια: