Ημερήσια Διάταξη Οικονομικής Επιτροπής
(Συνεδρίαση Παρασκευή 12 Ιουλίου)

Την Παρασκευή 12-07-2019 και ώρα 9:30 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 03-07-2019 συνεδρίασης.
1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 24-04-2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των
ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου
«Συντήρηση – αποκατάσταση και στεγάνωση κτιρίου Κέντρου Υγείας Βουλγαρελίου»,
προϋπολογισμού € 150.000,00 με ΦΠΑ.
2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 16-05-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση
βατότητας οδού προς κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή των Αγνάντων»,
προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-04-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση
βατότητας οδού προς Δριμίτσα μετά από πλημμύρες και σύνδεσή της με την Ε.Ο.
Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 74.000,00 με ΦΠΑ.
4. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 28-05-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση
βατότητας επαρχιακής οδού προς Γκρίκα», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
5. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 23-05-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση
βατότητας οδού στην περιοχή Φωτεινού Άρτας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ.
6. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 16-05-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες
διαγράμμισης στην Ε.Ο. Καλπακίου - Κακαβιάς», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
7. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 09-04-2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση
οδού σύνδεσης οικισμού “Αλώνια” στον Άγιο Δημήτριο Πέτα Άρτας με την επαρχιακή οδό»
προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ.
8. Έγκριση του από 05-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-07-
2019 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του
έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας οδού από Ξηρόλοφο προς
Σκάνδαλο Θεσπρωτίας μετά από υπερχείλιση παρακείμενου ρέματος», προϋπολογισμού
100.000,00 € με ΦΠΑ.

9. Έγκριση του από 05-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 27-06-
2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες διαγράμμισης στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κοζάνης από Αϊ
Γιάννη έως Κόνιτσα», προϋπολογισμού € 74.400,00 € με ΦΠΑ.
10. Έγκριση του από 04-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-07-
2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση παράλληλου οδικού δικτύου μετά από θεομηνίες
στην περιοχή της Πλαταριάς και σύνδεσή της με την Ε.Ο. Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας»
προϋπολογισμού 64.000,00 € με Φ.Π.Α.
11. Έγκριση του από 08-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-07-
2019 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες στις
περιοχές Κομποτίου, Γραμμενίτσας και Αγίων Αναργύρων Άρτας», προϋπολογισμού €
74.400,00 με ΦΠΑ.
12. Έγκριση του από 03-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ
του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού όρια νομού προς Γεωργάνους
Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων
της διαπραγμάτευσης.
13. Έγκριση του 1 ου Α.Π.Ε. (υπερβατικού) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ολοκλήρωση
εργασιών στην πέτρινη γέφυρα Γκαράνη στο Τ.Κ. Βρυσοχωρίου του Δήμου Ζαγορίου»,
αναδόχου Ελένης Τασιούλα.
14. Έγκριση χορήγησης 3 ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Γ.
Καραϊσκάκη» αναδόχου «Κ/Ξ ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
– ΒΩΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», μέχρι την 30-09-2019.
15. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών ανεξάρτητου
πιστοποιημένου εκτιμητή απαλλοτριώσεων για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας
Ηπείρου «Παράκαμψη Νικόπολης – Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου
Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου» (παροχή υπηρεσιών).
16. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων
του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση του
δημοτικού σχολείου Κοσμηράς», προϋπολογισμού 135.000,00 € με ΦΠΑ.
17. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση οδού
Αχλαδέα- Ανάληψη – Κάτω Λίππα», προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ.
18. Έγκριση χορήγησης 1 ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή βάθρων για την υποδοχή γέφυρας μπέλευ στην ΤΚ
Βαθυπέδου Ιωαννίνων (θέση Γκούρα Νίκα)», αναδόχου Σταύρου Ιωάννη, μέχρι την 30-09-
2019.
19. Έγκριση χορήγησης 1 ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού από ΕΟ Ιωαννίνων-Τρικάλων προς
Κρυόβρυση», αναδόχου RVR ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ, μέχρι την 24-09-2019.
20. Έγκριση χορήγησης 4 ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της
Π.Ε. Ιωαννίνων «Συμπληρωματικά έργα της επαρχιακής οδού Πέραμα-Λυκόστομο»,
αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ», μέχρι την 31-08-2019.
21. Έγκριση του 2 ου Α.Π.Ε. (υπερβατικού) και της 1 ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου
της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση 19 ης Επαρχιακής Οδού Άγιος Νικόλαος- Βαλανιδιά»,
αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».

22. Έγκριση του 2 ου /03-07-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων για το έτος 2019 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού.
23. Έγκριση των Πρακτικών 1/02-07-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών
συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) και 2/04-07-2019 (αποσφράγιση και αξιολόγηση
οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για
την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής
των τοπικών προϊόντων της Ηπείρου έτους 2019», προϋπολογισμού 74.400,00 € με
ΦΠΑ.
24. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε.
Ιωαννίνων στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «Κερασοβίτικα 2019» από την
Αδελφότητα Αγίας Παρασκευής «Το Κεράσοβο».
25. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην
εκδήλωση Αγώνες Ορεινού τρεξίματος και ποδηλάτου «9ο Zagori Mountain running» στις
19-21 Ιουλίου 2019.
26. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην
εκδήλωση «Αναζητώντας τα μονοπάτια του Αράχθου» στις 2 και 3 Αυγούστου 2019.
27. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της
Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση τριήμερων παραδοσιακών εκδηλώσεων για τον
Προφήτη Ηλία με τον Εκπολιτιστικό – Μορφωτικό Σύλλογο Αγίας Μαρίνας (Λυκοτρίχι) στις
17-19/7/2019.
28. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της
Περιφέρειας Ηπείρου στην διοργάνωση της Πανελλήνιας και Πανευρωπαϊκής Αθλητικής
Εκδήλωσης Beach Handball 2019, στο Δήμο Πάργας, από 19-21/7/2019.
29. Έγκριση τροποποίησης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, που
περιλαμβάνονται στους πίνακες των δρομολογίων των αναδόχων: α) της ηλεκτρονικής
διαπραγμάτευσης με Α/Α Συστήματος: 52951, β) της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης με
Α/Α Συστήματος: 60320, γ) του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α Συστήματος: 43952 και
δ) της με αρ. 169493/12863/22-11-2018 Διαπραγμάτευσης.
30. Έγκριση επικαιροποιημένων ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης
μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με Ε.Μ.Δ., του άρθρου 2 Κεφάλαιο Α της
υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ.
31. Έγκριση διόρθωσης δύο ονομάτων των επικαιροποιημένων καταστάσεων δικαιούχων
μετακίνησης με επιδόματα του άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄ αριθ. 50025/26-09-2018
ΚΥΑ.
32. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών για τη διοργάνωση από την Περιφέρεια
Ηπείρου, του εορτασμού της ημέρας για τη «Μνήμη της Γυναίκας της Πίνδου, ηρώων
Αξιωματικών Κων/νου Δαβάκη και Αλ. Διάκου και όλων των ηρώων του 1940», στις 20-
07-2019 στην Φούρκα του Δήμου Κόνιτσας
33. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/09-07-2019 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της
Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού της Περιφέρειας Ηπείρου με
αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και λειτουργίας ιστοσελίδας καθώς και
λοιπών υπηρεσιών δημοσιότητας» του έργου «Earthquake disasters management
integrated system – ERMIS» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg Ελλάδα - Ιταλία 2014‐2020» και
κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
34. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού
διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση δρόμου

αντιπυρικής προστασίας στην περιοχή Παντάνασσας», προϋπολογισμού 30.000,00 € με
Φ.Π.Α.
35. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Π.Ε.
Άρτας «Σήμανση - διαγράμμιση επαρχιακής οδού 5 στη θέση Αμμότοπος» (παροχή
υπηρεσιών).
36. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων
ιδιωτικής χρήσης (εκσκαφείς – φορτωτές – φορτηγά κλπ) για την αντιμετώπιση έκτακτων
αναγκών της Π.Ε. Άρτας από 04-05-2019, για βελτίωση πρόσβασης (πλησίον διώρυγας
ΒΔ21 Αράχθου) της Τ.Κ. Κιρκιζατών, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.
2905/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/06-05-2019 (ΑΔΑ:ΨΩΦ77Λ9-ΗΧΙ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Άρτας.
37. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων
ιδιωτικής χρήσης (εκσκαφείς – φορτωτές – φορτηγά κλπ) για την αντιμετώπιση έκτακτων
αναγκών της Π.Ε. Άρτας από 03-06-2019, για την αποκατάσταση πρόσβασης στα
βοσκοτόπια Μεσούντας Π.Ε. Άρτας, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 3692 /
Φ.300.09.ΜΙΜΟ/03-06-2019 (ΑΔΑ:ΩΨΚΜ7Λ9-ΚΞΘ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Άρτας.
38. Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων
ιδιωτικής χρήσης (εκσκαφείς – φορτωτές – φορτηγά κλπ) για την αντιμετώπιση έκτακτων
αναγκών της Π.Ε. Άρτας, για την άρση καταπτώσεων, καθαρισμό ερεισμάτων κ.λ.π. στο
ορεινό οδικό δίκτυο ΠΕ Άρτας ύστερα από τα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις
12 & 13-03-2019.
39. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην
Αθήνα, στις 11 και 12-07-2019 για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση του Εποπτικού
Συμβουλίου της ΕΝΠΕ, και του υπαλλήλου της Π.Ε. Άρτας, Ιωάννη Δήμου το ίδιο
διάστημα, για τη μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη και έγκριση των σχετικών δαπανών.
40. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Άρτας.
41. Έγκριση του Πρακτικού Νο2/20-06-2019 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της
Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή
αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο
της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του
Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στην
Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 18.217,58 με ΦΠΑ και
κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
42. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής
Ενότητας Θεσπρωτίας.
43. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.
4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση επαρχιακού
οδικού δικτύου στο τμήμα 4η Επαρχιακή οδός – Αχερουσία - Εθν. Οδός 19 Αρχαγγέλου-
Νεράιδας και ηλεκτροφωτισμός στη διασταύρωση με την Τ.Κ. Εκκλησιές»
προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ.
44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δαπανών δημοσιεύσεων του
έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Διαμόρφωση χειμάρρων Καρυδά - Παντοκράτορα».
45. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και
εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής
Ενότητας Πρέβεζας.
46. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ.
πρωτ. Φ.301/169/20-6-2019 (ΑΔΑ: 6ΡΟΝ7Λ9-ΑΒΓ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 20-06-2019 για επείγουσες εργασίες
αποκατάστασης βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου προς κτηνοτροφικές μονάδες καθώς

και καθαρισμός ρεμάτων και χαντακιών στην περιοχή του Ανωγείου Π.Ε Πρέβεζας που
προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα.
47. Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης οχημάτων και
μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Πρέβεζας για το χρονικό διάστημα από 01-08-2019 έως 31-
07-2021.
48. Έγκριση του Πρακτικού ΙV/09-07-2019 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) της
Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, με τίτλο
«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του
προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2019, στην
Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας», προϋπολογισμού 146.012,48 € με Φ.Π.Α. και
κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
49. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την συμμετοχή της Π.Ε. Θεσπρωτίας α)
στις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις της Νέας Σελεύκειας και β) στην «Γιορτή Λαδιού» της
Πέρδικας Θεσπρωτίας που συν διοργανώνονται με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους Νέας
Σελεύκειας και Πέρδικας.

Nicopolis Press

Το Nicopolispress.gr είναι ένα ειδησεογραφικό Blog με ειδήσεις από την Πρέβεζα, την Ελλάδα και τον Κόσμο.

Αφήστε ένα μήνυμα:

0 σχόλια: