Ανοιχτή ενημερωτική ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 και ώρα
20.00 στο Επιμελητήριο Πρέβεζας στα πλαίσια του προγράμματος CLLD-LEADER .
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με την 1η
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της
Ελλάδας 2014-2020 του CLLD/LEADER, Υπομέτρο 19.2, που αφορά σε πράξεις ιδιωτικού
χαρακτήρα.
Η Ομάδα Τοπικής Δράσης CLLD/LEADER Νοτίου  Ηπείρου και Αμβρακικού    πλαισιωμένη
από την παρουσία του Διευθυντή της, κου Άρμπυρου Γεώργιου, παρουσίασε τα τεχνικά στοιχεία
(υποδράσεις, ποσοστά ενίσχυσης, θεσμικό πλαίσιο, κριτήρια επιλογής, τρόπος υποβολής των
αιτήσεων κ.α.) της Πρόσκλησης.
Την Ημερίδα προλόγισε  ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κος Ιωάννης Μπούρης
την οποία παρακολούθησαν ο  νέος Δήμαρχος Πρέβεζας κος Γεωργάκος Νικόλαος και πολλοί
ενδιαφερόμενοι και εν δυνάμει δικαιούχοι της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας  οι οποίοι μετά το
πέρας της παρουσίασης έθεσαν τα ερωτήματά τους τα οποία και απαντήθηκαν από τα στελέχη
της Ομάδας Τοπικής Δράσης.
Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να πληροφορηθούν για την Πρόσκληση και τους
Επιλέξιμους  ΚΑΔ στην Ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Πρέβεζας και να απευθύνονται για
περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις στο Επιμελητήριο Πρέβεζας καθώς και στα γραφεία
της Ετανάμ ΑΕ στη Λεωφ. Ιωαννίνων 210.

Nicopolis Press

Το Nicopolispress.gr είναι ένα ειδησεογραφικό Blog με ειδήσεις από την Πρέβεζα, την Ελλάδα και τον Κόσμο.

Αφήστε ένα μήνυμα:

0 σχόλια: