Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του για το ότι  δημοσιεύτηκε η
1η Πρόσκληση για την ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣEΩΝ στο τοπικό Πρόγραμμα LEADER «Στρατηγικές
Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» του ΠΑΑ 2014-2020, και ειδικότερα
στο ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)», για έργα
ιδιωτικού χαρακτήρα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις από τις 2 Ιουλίου 2019 έως τις 30
Σεπτεμβρίου 2019.
Οι Υποδράσεις των Ιδιωτικών Πράξεων, οι δικαιούχοι, τα ποσοστά ενίσχυσης, οι
Διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης αίτησης στήριξης του προγράμματος  κ.ά. θα
παρουσιαστούν την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 στις 20:00 στο Συνεδριακό Κέντρο του
Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
Θα ακολουθήσει συζήτηση με υποβολή ερωτήσεων, στο πλαίσιο εκδήλωσης
επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Επισυνάπτονται:
Η  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Η  Περίληψη της Πρόσκλησης
Οι  Επιλέξιμο ΚΑΔ
Οι  μη Επιλέξιμοι ΚΑΔ

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας

Ιωάννης Μπούρης

Nicopolis Press

Το Nicopolispress.gr είναι ένα ειδησεογραφικό Blog με ειδήσεις από την Πρέβεζα, την Ελλάδα και τον Κόσμο.

Αφήστε ένα μήνυμα:

0 σχόλια: