Ένα νέο έργο μεγάλης περιβαλλοντικής σημασίας, εντάχθηκε με σημερινή απόφαση
του Περιφερειάρχη Αλέξανδρου Καχριμάνη στο Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020».
Πρόκειται για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δ. Κ. Κόνιτσας και την
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) συνολικού προϋπολογισμού
8.532.974,38 ευρώ.
Φορέας υλοποίησης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου.
Με το έργο αυτό ολοκληρώνονται τα δίκτυα αποχετεύσεως- βιολογικών καθαρισμών
σε όλους τους μεγάλους οικισμούς και σε οικισμούς που βρίσκονται σε ευαίσθητες
περιβαλλοντικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που αποτελούσε
βασική προτεραιότητα της Περιφερειακής Αρχής.
Η πράξη που εντάχθηκε στο «Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020» περιλαμβάνει:
- κατασκευή εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης στο Δ.Δ. Κόνιτσας
συνολικού μήκους 27.320m (26.908m αγωγών ελεύθερης επιφάνειας και 412m
καταθλιπτικών αγωγών), καθώς και την κατασκευή 3 αντλιοστασίων και
- μελέτη, κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας
Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Δήμου Κόνιτσας με τον αγωγό διάθεσης.

Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα»
«Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης στα Ιωάννινα» πρόκειται να λειτουργήσει
στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα». H πράξη, με προϋπολογισμό
1.200.693,15 ευρώ, εντάχθηκε με σημερινή απόφαση του Περιφερειάρχη Αλεξ.
Καχριμάνη στο Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020». Η Μονάδα θα αντιμετωπίζει το
σύνδρομο στέρησης σε χρήστες οπιοειδών και αλκοόλ και θα στοχεύει στην
εξυπηρέτηση του γενικού πληθυσμού από όλη την Ελληνική Επικράτεια, καθώς
αποτελεί μοναδικό Κέντρο Detox μαζί με το αντίστοιχο πρόγραμμα ΙΑΝΟΣ του
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (ΨΝΘ). Η ΜΣΑ θα παρέχει υπηρεσίες
διαμονής και θα έχει την δυνατότητα να παραπέμπει σε στεγνά προγράμματα
θεραπείας σε όλη την επικράτεια. Θα διαθέτει 24 κλίνες, η λειτουργία της θα είναι
εικοσιτετράωρη, ενώ η νοσηλεία θα διαρκεί περίπου 4 εβδομάδες. Εκτιμάται ότι θα
μπορεί να εξυπηρετεί περίπου 200 ωφελούμενους τον χρόνο.

Στο Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020» οι «Πιλοτικές Ψηφιακές
Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης για το Δήμο Ιωαννιτών»

Ο Περιφερειάρχης Λ. Καχριμάνης, υπέγραψε σήμερα την ένταξη στο Ε.Π. «Ήπειρος
2014-2020» της πράξης «Πιλοτικές Ψηφιακές Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης
για το Δήμο Ιωαννιτών» με προϋπολογισμό 475.312,84 ευρώ
Η πράξη αφορά στην υλοποίηση μίας ενοποιημένης πλατφόρμας έξυπνης πόλης που
θα ολοκληρώνει δεδομένα και λειτουργίες από επιμέρους «έξυπνες» εφαρμογές και
υπηρεσίες, παρέχοντας με δομημένο τρόπο δεδομένα και υπηρεσίες προς τους
πολίτες, τους επισκέπτες, τις επιχειρήσεις και τα στελέχη του Δήμου, για τομείς όπως
αποκομιδή των απορριμμάτων, περιβαλλοντικά δεδομένα, θέσεις παρόδιας
στάθμευσης, δημόσιος ηλεκτροφωτισμός, κατανάλωση ρεύματος σε δημόσια κτίρια,
δεδομένα πολεοδομικού ενδιαφέροντος και τουριστική προβολή.
Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελώνων
περιόδου 2019/2020 στα πλαίσια του Καν. (ΕΕ) 1308/2013
Από το Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων ανακοινώνεται
ότι:
Έως και τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2019 θα κατατίθενται αιτήσεις για
ένταξη στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων
περιόδου 2019/2020 και στο Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής
Ενότητας Ιωαννίνων.
Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά οινάμπελα και προβλέπει
ενίσχυση για την αναδιάρθρωση υφιστάμενων αμπελώνων που είναι
εγγεγραμμένοι στο Αμπελουργικό Μητρώο ή για τη δημιουργία νέων
(εφόσον υπάρχουν δικαιώματα φύτευσης), με στόχο την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της
ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού, την προστασία των
ντόπιων ποικιλιών (Ντεμπίνα, Βλάχικο, Μπεκάρι), την εγκατάσταση
ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον και την εισαγωγή
σύγχρονων αμπελουργικών καλλιεργητικών τεχνικών και τη διαφύλαξη
παλιών (καλλιέργεια σε αναβαθμίδες).
Τα μέτρα που ενισχύονται είναι:
I. Εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους – αναφύτευση
II. Φύτευση νέων αμπελώνων
III. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για ένταξη στο πρόγραμμα
είναι:
1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση
2. Απόσπασμα Αμπελουργικού μητρώου
3. Δηλώσεις συγκομιδής των δύο τελευταίων ετών
4. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης (ΟΣΔΕ)
για το 2019

5. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
6. Φωτοτυπία φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ
του δικαιούχου - παραγωγού.
7. Φωτοτυπία της 1 ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό
τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου και IBAN.
8. Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής για ιδιόκτητα ή
ηλεκτρονικά μισθωτήρια (άνω των 9 ετών) για ενοικιαζόμενα
αμπελοτεμάχια. Για τα ενοικιαζόμενα αμπελοτεμάχια όταν ο
παραγωγός ενταχτεί στο πρόγραμμα θα απαιτηθεί
συμβολαιογραφική πράξη μίσθωσης άνω των 9 ετών.
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για ένταξη στο
πρόγραμμα είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας
Ηπείρου www.php.gov.gr – Ενημέρωση Αγροτών. Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην
Περιφέρεια Ηπείρου - ΠΕ Ιωαννίνων στο Διοικητήριο και στο γραφείο
στους Στέφο Λ., Βασδέκη Ε. & Δέμκα Β. και στο τηλέφωνο 2651 0 87114.

Nicopolis Press

Το Nicopolispress.gr είναι ένα ειδησεογραφικό Blog με ειδήσεις από την Πρέβεζα, την Ελλάδα και τον Κόσμο.

Αφήστε ένα μήνυμα:

0 σχόλια: