Σας καλούμε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 14-3-2019, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 14.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα:
1. Υποβολή αιτήματος πρόσληψης μόνιμου προσωπικού
Το θέμα κρίνεται ως κατεπείγον, διότι Σύμφωνα με την αριθμ. 1921/11-1-2019
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα <Παροχή οδηγιών για την
εφαρμογή του άρθρου 91 του Ν.4383/2018 -Ένταξη του προγράμματος
<Βοήθεια στο σπίτι> σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α ́βαθμού και
στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό, ορίζεται ότι εντός προθεσμίας 10
ημερών απο την δημσίευση σε ΦΕΚ της σύστασης των θέσεων οι
ενδιαφερόμενοι Δήμοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα αιτήματά τους για την
κάλυψη των θέσεων στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να
αποσταλούν για έγκριση στην Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει και
εν συνεχεία να προκηρυχθούν απο το ΑΣΕΠ. Το ΦΕΚ του Δήμου μας περί
σύστασης των θέσεων είναι το (ΦΕΚ 726/τ.Β ́/4-03-2019).

Nicopolis Press

Το Nicopolispress.gr είναι ένα ειδησεογραφικό Blog με ειδήσεις από την Πρέβεζα, την Ελλάδα και τον Κόσμο.

Αφήστε ένα μήνυμα:

0 σχόλια: